Avantajlar

Akademisyenlere

Akademisyenlere Avantajlar

Akademisyenlere Avantajlar: TGB mevzuatı gereği KSÜ Öğretim Elemanları, Üniversite Yönetim Kurulu&..

Öğrencilere

Öğrencilere Avantajlar

Öğrencilere Avantajlar: Kahramanmaraş Teknokent Yönetimi hem kendi kurumsal bilgi birikimini paylaşma yolu ile, hem de düzenlediği konferans, ..

Mevzuaatın Getirdiği

Mevzuaatın Getirdiği Avantajlar

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun Amacı (Madde 1.): “Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin..

İş Birliği​

İş Birliği​ Avantajlar

Üniversite ve Sanayi İşbirliği sağlanması çalışmalarını yapmak için Kahramanmaraş Teknokent bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi kurulmuştur. ​Bu of..

Ayrıcalıklar Dünyasına sizde bir adım atın Teknokent Kahramanmaraş

images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images